Tereny zielone

Zakopane, Rezydencja Tatra Chalet

Busko Zdrój, Park Maskalis

Jerzmanowice, Chochołowy Dwór

Młyny, Fabryka Metal KOP

Solec Zdrój, SPA Malinowy Zdrój

Kraków, Park Kościuszki

Bronina, Restauracja Królewska

Bydgoszcz, Park Kazimierza Wielkiego

Kraków, Klasztor Salwatorianów

Siesławice, Park Karabosy

Ogród prywatny szkółki roślin w Krakowie

Busko Zdrój, Sanatorium Astoria

Busko Zdrój, Drukarnia

Szczecin, Plac Tobrucki

Park w centrum, Busko – Zdrój